Robot AGV to pojazd z prowadzeniem automatycznym porusza się wzdłuż z góry określonej trajektorii bez interwencji człowieka. Pojazdy z napędem automatycznym (AGV) to samobieżne i samonapędzające się pojazdy, które mogą podnosić, przenosić lub holować towary z miejsca składowania do miejsca przeznaczenia.

Aby wykonać te funkcje, robot AGV posiada poważny system intelektualny i dużą liczbę czujników na pokładzie. Ponieważ pojazd AGV jest z definicji urządzeniem poruszającym się, rodzi to większe obawy, co do bezpieczeństwa względem innych technologii transportu materiałów. Znaczna część zdolności sensorycznych i obliczeniowych AGV ma na celu zmniejszenie tego ryzyka. Czujniki zapewniają bezpieczne poruszanie w środowisku, w którym przebywają ludzie, maszyny oraz inne pojazdy, dzięki czemu nie dochodzi do kolizji.

Do czego służą roboty AGV

Pojazdy sterowane automatycznie AGV, to doskonałe rozwiązanie do automatyzacji produkcji lub magazynu. Jest to przenośnik elektryczny przeznaczony do przemieszczania i innych manipulacji ładunkami. Może pracować w trybie automatycznym zgodnie z ustalonym programem według hybrydowej nawigacji (RTLS + SLAM). W trybie automatycznym wózki AGV nie wymagają obecności operatora, więc może być używany w niebezpiecznych branżach. Ponadto brak operatora zapewnia szereg korzyści takich jak: optymalizacja kosztów osobowych, eliminacja błędów produkcyjnych wynikających z czynnika ludzkiego oraz poprawa warunków pracy poprzez zmniejszenie wysiłku fizycznego operatorów.
Roboty AGV może być wyposażony w różne urządzenia do pracy z ładunkami: manipulatory, chwytaki itd. Wózek AGV posiada też wszystkie niezbędne systemy i elementy bezpieczeństwa, może być eksploatowany w niebezpiecznych gałęziach przemysłu, zatłoczonych miejscach i innych ruchomych pojazdach AGV.

W zależności od typu, robot AGV działa:

 • Holując, transportując inne wózki,
 • Przewoźnik, podnosząc i transportując ładunki (regały, palety itp.).

Główne obszary pracy:

 • Ruch wzdłuż z góry określonej trajektorii o różnych kształtach.
 • Utrzymanie stałej prędkości w przypadku śledzenia przenośnika lub innych obiektów.
 • Zatrzymanie i ruch ciągły.
 • Załadunek i rozładunek transportowanych surowców.
 • Bezprzewodowe połączenia z innymi robotami AGV.
 • Rozpoznawanie przeszkód w ruchu, czekając na ich usunięcie.

Korzyści z korzystania z robotów AGV

Zalety AGV produkowanego przez technologię 3D:

 • Optymalizacja kosztów osobowych,
 • Eliminacja błędów ze względu na czynnik ludzki,
 • Wykorzystanie AGV w niebezpiecznych branżach,
 • Poprawa warunków pracy dzięki wyeliminowaniu wysiłku fizycznego operatorów,
 • Elastyczność i mobilność systemu,
 • Minimalizacja kosztów przy rekonfiguracji linii,
 • Doskonały stosunek ceny do wydajności.