Współczesne rolnictwo nie może się obyć bez odpowiednich systemów wentylacyjnych i nagrzewczych, które spełniają bardzo ważną rolę. Wykorzystuje się je w obiektach inwentarskich, pomieszczeniach z przechowywanymi warzywami, szklarniach, tunelach chłodniczych i innych tego typu miejscach. W naszych czasach trudno sobie wyobrazić fermy drobiarskie, chlewnie czy obory bez tego typu wyposażenia.

Podobnie wygląda sytuacja w miejscach, gdzie przechowuje się różnego rodzaju zboża. Aby zachować odpowiednie warunki powietrza i temperatury stosuje się wentylatory i nagrzewnice powietrza. Chodzi w tym oto, by pomieszczenie nie było zawilgotniałe, ale też, by nie panowała w nim zbyt wysoka temperatura.

Odpowiednie magazynowanie zbóż – nagrzewnice do suszarni

Jeśli chodzi o przechowywanie zbóż, to w pomieszczenie, w którym się je składuje wilgotność, powinna się mieścić w granicach 13-14%. Zazwyczaj nie ma konieczności dogrzewania zbóż, gdyż naturalne warunki bardzo dobrze sprzyjają osuszaniu surowca. Ale należy pamiętać, że wówczas wydłuża się czas potrzebny do odpowiedniego obeschnięcia.

Natomiast nagrzewnica do suszarni zbóż pomaga znacznie skrócić ten okres. Innego podejścia wymaga sprawa jeśli chodzi o suszenie kukurydzy.

Kukurydza – sposób osuszania

Aby kukurydza zachowała odpowiednie właściwości, wilgotność otoczenia musi oscylować na poziomie 15%. Jednakże nasze warunki klimatyczne sprawiają, że zbiór odbywa się w okresie jesiennym i to w różnych warunkach pogodowych. To powoduje, że wilgotność kukurydzy waha się na poziomie 25-30% jeśli chodzi o wcześniejszy okres żniwny. Późniejszy zbiór zwiększa poziom wilgotności. A przecież właściwa wilgotność dla kukurydzy to 15%.

W takiej sytuacji niezbędne są nagrzewnice do suszarni kukurydzy. Zapewniają one osuszanie w temperaturze 80-90 stopni, a na końcowym etapie temperatura dochodzi do 110 stopni. W wypadku kukurydzy można też zastosować suszenie dwuetapowe. Najpierw ziarno suszy się w temperaturze do 90 stopni, aby uzyskało wilgotność około 20%. Po tym zabiegu ziarno leżakuje przez 10 godzin w przeznaczonym do tego silosie. Następnie ma miejsce proces schładzania, czyli odparowywania wody. Są to niezbędne zabiegi, by ziarna kukurydzy miały odpowiednie warunki bytowania.