Oczywistym jest, że większość rolników oczekuje od swoich zbiorów wysokich plonów oraz produktów wysokiej jakości. Wymaga to oczywiście stosowania dodatkowych nakładów, chociażby w postaci środków ochrony roślin i nawozów, co znacznie podnosi koszty uprawy. Innym rozwiązaniem jest zdecydowanie się na kwalifikowany materiał siewny. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które pozwoli znacząco ponieść jakość plonów. Continue reading